Sierpień 2016

W pierwszej połowie sierpnia prace idą pełną parą na całym froncie.


About the author: Dawid Pogorzelski

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.